Kunder/referanser

Agder Energi

Mediepartner har hatt en omfattende avtale med Agder Energi i mange år; med konsernet og med datterselskaper som LOS, Otera og Agder Energi Nett. Vi har levert redaksjonelle tjenester i papir- og digitale formater; tekster, bilder, grafiske produkter, filmer. Vi har holdt medietreningskurs for konsernledelse og administrasjon i flere av selskapene, og vi får skryt for realistiske problemstillinger og øvelser.

 

Statens vegvesen

I et inspirerende samarbeid med etatens kommunikasjonsledelse, har Mediepartner stått for et stort antall medietreningskurs for ledere og prosjektansvarlige i Statens vegvesen Region sør – dvs. Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. Våre skreddersydde kurs med lokale problemstillinger og aktuelle mediesaker får gode tilbakemeldinger.

Returkraft

Mediepartner leverer fototjenester og redaksjonelle tekster til det interkommunale gjenvinningsanlegget Returkraft. Gjennom aktiv kommunikasjonstiltak bistår vi Returkraft med å synliggjøre den viktige jobben bedriften gjør ved  å gjenvinne energi fra avfall.

Hennig Olsen Is

Da familiebedriften Hennig Olsen Is fylte 90 år var det Mediepartner som skrev jubileumsboka. Vi har i årenes løp bistått med fototjenester, rådgivning og tekstproduksjon.

 

Norges Forskningsråd

Mediepartner har avtale om produksjon av artikler for en rekke av Forskningsrådet programmer. Arbeidet har gitt oss spennende oppgaver og økte kunnskaper om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

 

 

 

Andre:

Sør Cup, RIO ReStart, Max Marketing Group, Returkraft, Hennig-Olsen Is, Lyskomponenter AS, Agder Kollektivtransport, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Søgne kommune, Kvinesdal kommune, K5, K2, Viking Heat Engines, Trainee Sør, Sparebanken Sør, Universitetet i Agder, Fagforbundet.

 

 

Mediepartner AS

Dronningensgate 3, 4610 Kristiansand